Hyresgästföreningen Pettersberg logo
Hyresgäst­föreningen
Pettersberg

Dokument – Hyresgäst­föreningen Pettersberg:

Senast ändrat, feb 29, 2020

Årsmötesprotokoll (senaste 3 åren):

 • Årsmötesprotokoll 2019

  Årsmötesprotokoll 2019

 • Årsmötesprotokoll 2020

  Årsmötesprotokoll 2020

 • Årsmötesprotokoll 2022

  Årsmötesprotokoll 2022Uthyrningsavtal och specifika bestämmelser för lokalen:

 • Hyresavtal

  Hyresavtal pdf

 • Specifika bestämmelser vid uthyrning

  Uthyrning specifika bestämmelser pdfKort handledning för felanmälan:Urberget synpunkter och överklagande m.m.:

 • Synpunkter på DP 1874 ver 3, Byggnadsnämnden Västerås stad (19-03-24)

  Synpunkter2019dp1874HGF.pdf

 • Byggnadsnämnden Västerås stad, Granskningsutlåtande 2, DP 1874, (19-06-04)

  Dp1874granskningsutlatande2.pdf

 • Överklagan DP 1874, Mark- och miljödomstolen P 4919-19 (19-07-08)

  OverklaganDP1874_190708.pdf

 • Överklagan från näringsidkare, DP 1874, Mark- och miljödomstolen P 4919-19 (19-07-09)

  Overklagan_ni190709.pdf

 • Mark- och miljödomstolen dom P 4919-19 (20-01-10)

  NackaTRP4919-19.pdf

 • Överklagan, P 4919-19, Mark- och miljööverdomstolen (20-01-30)

  OverklaganDP1874_200130.pdf

 • Överklagan från näringsidkare, P 4919-19, Mark- och miljööverdomstolen (20-01-30)

  Overklagan_ni200130.pdf

 • Mark- och miljööverdomstolen beslut P 4919-19 (20-03-25)

  SveaHRP1364-20beslut.pdf

 • Ansökan bygglov 2020-000824 sänt till byggnadsnämnden (20-05-14)

  BY2020000824.pdf

 • Annullering av ansökan bygglov 2020-000824 sänt till byggnadsnämnden (20-06-23)

  Annullering BY2020000824.pdf

 • Ansökan bygglov 2020-002109 sänt till byggnadsnämnden (20-11-26)

  BY2020002109.pdf

 • Byggnadsnämnden Västerås stad, Byggnadslov avslås (21-03-25)

  ProtokollBN20210325.pdfPlanbestämmelser m.m.:

 • Gällande detaljplan för Pettersberg, 236K (från år 1959)

  Detaljplan236K.pdf

 • Planprogram för stadsdelen Pettersberg, PP24 (från år 2007)

  Planprogram24.pdf

 • Detaljplan St. Iliansskolan, DP1597 (från år 2008)

  Dp1597.pdf

 • Detaljplan Bergsgrottan 3 och 4, DP1659 (från år 2008)

  Dp1659.pdf

 • Detaljplan kv. Missionskyrkan, DP1760 (från år 2012)

  Dp1760.pdf

 • Detaljplan kv. Urberget, DP1874 (från år 2020)

  Dp1874.pdf

 • Inventering av Pettersbergsskogen 2005, underlag till Stadsdelsskogarna i Västerås, Naturvårdsrapport 2008.

  Pettersbergsskogen2005.pdf

 • Fågelinventering Pettersbergsskogen 2015.

  Pettersbergsskogen2015.pdf

Om oss

Den lokala Hyresgäst­föreningen Pettersberg är en medlems­organisation som verkar för hyresgästernas bästa på området Pettersberg, Västerås.

Fastighetsägare på området är:Hem & Hyra

Läs nyheterna från Västmanland:

Vi finns även på Twitter

Bli medlem i Hyresgäst­föreningen

För 85 kronor i månaden får du: Juridisk hjälp, Tips och goda råd, Förmåner + Tidningen Hem & Hyra